Pulse of the City 04.29.2022

Pulse of the City an interactive multimedia dance performance, a cooperation of choreographer Nicoleta Demian and visual artists form University of Art and Design Cluj-Napoca, Romania. Using different 2D and 3D animation techniques, video projections and video-mapping both on the dancers’ bodies as well as on the stage’s background, a combination is created between the reality in proximity of the dancers’ movements and gestures that perform in the space and in real time in front of the public and between the elements of videography, which offer the public access to view the performance also from other angles.

The performance was presented in Dance Days Festival.

Dancers: Ișvanca Aurora, Maioru Diana(anul I), Călușer Flavia, Ciornea Larisa, Dindelegan Melania, Matei Răzvan, Mon Antonio, Șerdean (Sima) Gabriela, Tomescu Alina (anul II), Ciocmărean Mihai, Dulca Francesca, Felecan Georgiana, Florescu Roxana, Istrate Alexandra, Supuran Clara (anul III).

Pulse of the City 02.02.2022

Pulse of the Citydance performance intended to guide its audience through an imaginary town, a medium transfigured by metaphor and symbol.

Dancers: Ișvanca Aurora, Maioru Diana, Olah Agatha, Petean Eduard (anul I), Călușer Flavia, Căprar Crina, Ciornea Larisa, Dindelegan Melania, Matei Răzvan, Mon Antonio, Șerdean (Sima) Gabriela, Tomescu Alina (anul II), Ciocmărean Mihai, Dulca Francesca, Felecan Georgiana, Florescu Roxana, Iabloncik Dominik, Istrate Alexandra, Istvan (Luțai) Camelia, Supuran Clara (anul III), Berchez Teodora, Har Liviu, Ilincariu Andreea, Pes Giulia, Pop Cristina, Sălăjan-Morar Vasiana, Vanca (Părălește) Alina

Pulsul orașului 29.04.2022

Pulsul orașului – spectacol coregrafic multimedia interactiv, realizat în colaborare cu artiști vizuali de la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca. Folosind diferite tehnici ale animației 2D și 3D, proiecții videografice și video-mapping atât pe corpul dansatorilor cât și pe fundalul scenei, s-a creat o îmbinare între realitatea de proximitate a mișcărilor și gesturilor dansatorilor care perfomează în spațiu și timp real în fața publicului și între elementele videografiei, inducând încărcătură afectivă imaginii scenice.

Spectacolul a fost prezentat în cadrul Festivalului „Zilele dansului”.

Dansatori: Ișvanca Aurora, Maioru Diana(anul I), Călușer Flavia, Ciornea Larisa, Dindelegan Melania, Matei Răzvan, Mon Antonio, Șerdean (Sima) Gabriela, Tomescu Alina (anul II), Ciocmărean Mihai, Dulca Francesca, Felecan Georgiana, Florescu Roxana, Istrate Alexandra, Supuran Clara (anul III).

Pulsul orașului 02.02.2022

Pulsul orașului – spectacol coregrafic care intenționează să transporte spectatorii printr-un oraș imaginar, un mediu transfigurat prin metaforă și simbol.

Dansatori: Ișvanca Aurora, Maioru Diana, Olah Agatha, Petean Eduard (anul I), Călușer Flavia, Căprar Crina, Ciornea Larisa, Dindelegan Melania, Matei Răzvan, Mon Antonio, Șerdean (Sima) Gabriela, Tomescu Alina (anul II), Ciocmărean Mihai, Dulca Francesca, Felecan Georgiana, Florescu Roxana, Iabloncik Dominik, Istrate Alexandra, Istvan (Luțai) Camelia, Supuran Clara (anul III), Berchez Teodora, Har Liviu, Ilincariu Andreea, Pes Giulia, Pop Cristina, Sălăjan-Morar Vasiana, Vanca (Părălește) Alina