PROGRAMUL DE STUDII ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE)

Oferta educațională

Începând cu anul 2023-2024, ANMGD își diversifică oferta educațională în domeniul de studii universitare de licență Teatru și Artele spectacolului – Specializarea Coregrafie.

Programul este oferit de Facultatea de Interpretare Muzicală,  Departamentul de Canto şi Artele spectacolului.

Cursurile teoretice și de specialitate specifice programului ASC vor avea un rol deosebit de complex din punct de vedere educaţional, contribuind la formarea şi împlinirea personalităţii artistice a studenților la nivelul exigenţelor superioare ale culturii coregrafice contemporane.

Misiunea programului ASC constă în formarea de specialiști cu pregătire superioară de înaltă calificare în domeniul interpretării, creației şi educației culturale din domeniul artei dansului, specialiști care să contribuie în mod creativ la dezvoltarea artei dansului, a învățământului artistic și a societății în general.

Competențele programului ASC:

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodelor din domeniul Artelor spectacolului – Coregrafie;

Operarea teoretică şi practică cu elementele de limbaj corporal specifice profesiilor din domeniul coregrafic;

Realizarea unei corelaţii adecvate între discursul muzical/configurația sonoră și reprezentarea scenică, pe baza abilităţilor auditive, de tehnică de dans şi a cunoştinţelor de specialitate;

Înțelegerea și interpretarea comparativă a tehnicilor moderne şi contemporane de elaborare a unui spectacol coregrafic;

Proiectarea, elaborarea, organizarea şi conducerea unui spectacol coregrafic destinat ansamblurilor artistice şcolare/studenţeşti/profesioniste sau de amatori.

Ocupațiile programului:

 • Balerin – 265301
 • Coregraf – 265302
 • Dansator– 265307
 • Alte ocupaţii, potrivit calificării şi titlului acordat, conform competenţelor asigurate prin programul de studii.

Calendarul concursului de admitere – Coregrafie

1-2septembrie 2023 înscrierea candidaților

5-6 septembrie 2023 susținerea probelor de admitere 

Probe de admitere

Proba 1. Tehnică corporală și aptitudini ritmico-muzicale

 1. Interpretarea unui fragment coregrafic din repertoriul consacrat sau o creație proprie  
 2. Testarea simțului ritmic
 3. Improvizație coregrafică

Proba 2. Cunoștințe teoretice și de limbaj coregrafic

 1. Evaluarea cunoştinţelor din domeniul coregrafiei prin analiza unui fragment dintr-un spectacol coregrafic înregistrat
 2. Alcătuirea unui scurt scenariu coregrafic, pornind de la 5 cuvinte indicate de comisie, desemnând obiecte, fiinţe, stări sufleteşti.

Repertoriu coregrafic pentru Proba 2.a)

 1. Sacre du printemps (Igor Stravinski), coregrafia: Vaslav Nijinski:
 • Sacre du printemps (Igor Stravinski), coregrafia: Maurice Bejart:
https://www.youtube.com/watch?v=UAxHw4YoQaA
 • Sacre du printemps (Igor Stravinski), coregrafia: Pina Bausch:
https://www.youtube.com/watch?v=z1hFwsXaTVY
 • Giselle (Adolphe Adam), coregrafia: Jules Perrot și Jean Coralli:
 • Giselle (Adolphe Adam), coregrafia: Mats Ek:
 • Spărgătorul de nuci (Piotr Ilici Ceakovski), coregrafia: Lev Ivanov:
 • Spărgătorul de nuci (Piotr Ilici Ceakovski), coregrafia: Maurice Bejart:
 • Lacul lebedelor (Piotr Ilici Ceakovski), coregrafia: Marius Petipa:
 • Lacul lebedelor (Piotr Ilici Ceakovski), coregrafia: Mathew Bourne: